Betingelser for kjøp

Priser/Betaling
Alle priser er oppgitt i NOK og er inklusiv MVA.
AXL Sport og Fritid tilbyr sikker betaling med VISA/Mastercard via PayEx.

 

SIKKERHET VED BRUK AV KORT

Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av PayEx, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Med PayEx har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. AXL Sport og Fritid hverken oppbevarer, eller ser noen kortopplysninger. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er kryptert.
Av sikkerhetsmessige grunner lagrer vi i butikken ikke ditt kreditkortnummer. Sikkerhet er noe vi tar svært alvorlig. Det er like sikkert å handle med kort hos AXL Sport og Fritid som i en hvilken som helst butikk eller restaurant.

Kort som godtas:
Når du kjøper via Internett kan du betale med Visa, MasterCard/EuroCard.
Visa_MasterCard.png

Levering
Bestilte varer sendes med Posten, og frakt hos AXL Sport og Fritid er kr. 149,- på varer under kr. 1000 i fastlands-Norge. Ordre på over kr. 1000 sendes fraktfritt i fastlands-Norge. Varer som skal sendes utenfor fastlands-Norge må påregnes en høyere fraktpris.
Pakken blir i regelen postlagt 2 virkedager etter at vi har mottatt betalingen - så sant vi har varene på lager. Pakken vil være fremme hos mottakeren innen 3-8 virkedager etter at betalingen er registrert, avhengig av hvor i landet du bor.

Enkelte varer kan være bestillingsvarer og litt lengre leveringstid kan oppstå.


Angrerett/Reklamasjon
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet (returskjema). Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Skjema A (bokmål) side 2 av 2.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.
§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:
a)   opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f.
b)   vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c)   opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
d)   vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet.
e)   bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.
§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a)   varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b)   de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c)   om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke.
d)   alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e)   selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f)   tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt. Alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr skal tilbakebetales og selgeren skal ha tilbake varen. Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Uavhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 250,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

ANDRE OPPLYSNINGER

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.
Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.

Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no

Personvern

Adressen din blir kun hos oss. Vi hverken kjøper eller selger adresser.

Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du ettertrykkelig gjøres oppmerksom på det, på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Du vil alltid bli bedt om tillatelse til både registrering og bruken.

Dersom annet ikke er utrykkelig avtalt med deg vil opplysninger som kan knyttes til deg som individ, aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre registre.

Bare spesielt godkjente personer hos oss vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes til deg som individ og vi har etablert teknologiske sperrer som hindrer at uvedkommende får tilgang til informasjonen.

Du har rett til innsyn i de opplysningene som kan knyttes til deg som individ, rett til å korrigere eventuelle faktiske feil i disse og også rett til å kreve informasjonen slettet.

Retting og sletting av informasjon: Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, tlf, brev eller innlogging.

Nyhetsbrev
AXL Sport og Fritid sender kun ut nyhetsbrev til de som har sagt seg villig til å motta dette. Vi videreformidler ikke epostadresser til tredjepart under noen omstendigheter.


Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil, prisendringer og at varene på www.axlsport.no gjelder så langt varebeholdningen rekker.